Monday, October 12, 2009

PANDUAN MEMBINA ESEI

Peperiksaan Percubaan STPM yang baru anda hadapi membuktikan bahawa ramai pelajar tidak mahir dalam membina esei. Cikgu risau kerana kelemahan dalam membina esei akan mengurangkan markah anda semua. Cikgu harap sedikit panduan di bawah ini akan memantapkan lagi esei yang akan anda buat dalam peperiksaan STPM sebenar.

Langkah pertama ialah para pelajar perlu memahami kehendak soalan. Kesilapan dalam memahami kehendak soalan menyebabkan anda memberikan idea yang tidak relevan yang menyebabkan anda kehilangan banyak markah.

Langkah kedua ialah para pelajar perlu memberi idea lebih daripada 4 idea. Jika anda memberi lebih 4 idea akan memberi peluang anda mendapat markah yang baik kerana hanya idea terbaik diberi markah oleh pemeriksa.

Langkah ketiga ialah pelajar perlu melihat bentuk soalan.  Lazimnya:Bentuk soalan lazimnya meminta - 2 pro + 2 kon, 4 pro ,4 kon. atau 1 + 3 kon. Lihat kata kunci seperti sejauhmanakah, bincangkan, jelaskan dan sebagainya.

Langkah keempat ialah para pelajar harus ingat bahawa penggunaan bahasa yang betul dan tepat amat penting untuk pemberian markah dari segi bahasa. Kesilapan yang berulang dari segi ejaan boleh menjejaskan markah anda. Struktur ayat yang salah juga boleh menjejaskan markah.
Langkah kelima ialah pastikan anda mempunyai idea dalam baris pertama perenggan isi. Ayat untuk
huraian janganlah sesuatu yang pendek atau terlalu ringkas menyebabkan ia seolah-olah
tergantung. Contoh boleh diberi pada mana-mana huraian. Contoh haruslah tepat
atau spesifik. Panjang perenggan yang ideal adalah antara 50-60 patah perkataan.
Ingat! Kata berganda dan kata nama dikira sebagai 1. Contoh: Universiti Putra
Malaysia (dikira sebagai 1 bukannya 3). Contoh: rama-rama( dikira sebagai 1
bukannya 2)

Perenggan 1:
• Pengenalan - Beri definisi/tafsiran atau konsep berdasarkan soalan di atas.
Jelaskan secara ringkas tetapi tepat dalam 30-40 patah perkataan. Jangan beri idea
utama di sini kerana ia tidak akan diberi markah.

Perenggan 2,3,4 dan 5 :
• Idea utama, huraian dan contoh - Baris pertama haruslah ada idea utama di
dalamnya. Ayat seterusnya haruslah merupakan huraian yang menjelaskan idea tadi.
Beri 3-4 huraian yang bernas.
Kemukakan contoh yang relevan. Berilah ayat
penegasan dalam baris yang terakhir dalam perenggan tersebut. Perlu ada
kesinambungan idea pertama ke idea seterusnya dengan menggunakan perkataan yang
sesuai untuk memulakan perenggan anda.

Perenggan 6:
• Perenggan penutup - Anda membuat kesimpulan terhadap keseluruhan dan anda
juga boleh memcadangkan sesuatu sekiranya ia bukanlah idea kepada soalan.

Ingat
1. Pembacaan anda haruslah meluas
2. Buat latihan dengan memberi satu jangkaan kepada diri anda
3. "Time" masa anda menjawab supaya anda tidak terbabas dari masa sepatutnya
kerana ia akan mengambil masa dari bahagian lain.
4. Baca semula untuk melihat sekiranya ada kesilapan.

Monday, October 5, 2009

GRAF BAR PIRAMID

Pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian. Minggu ini kita akan berkenalan dengan Graf Bar Piramid. Graf ini pernah disoal pada tahun 2004 dan 2007. Cuba lihat Graf Bar Piramid di bawah. Betul @ salah? Berapa markah yang akan anda perolehi jikalau membuat graf sedemikian?