Sunday, August 30, 2009

1MALAYSIA WUJUD RAKYAT PELBAGAI ETNIK BERFIKIR DAN BERTINDAK SEBAGAI SATU BANGSA

Perdana Menteri berkata: "Bukan senang penjajah hendak lepaskan negara yang dijajah… tetapi bila rakyat Malaysia datang dengan bersatu, pada masa itu tak ada 1Malaysia … mereka datang dengan satu komitmen ke arah satu Malaysia atau satu Malaya, maka kita telah mencapai kemerdekaan,"

Rencana selanjutnya di komentar

SEJAUH MANA KITA MERDEKA?

Hari ini 31 Ogos 2009 kita menyambut hari ulangtahun kemerdekaan negara kita ke 52. Sejauh mana kita menghayati kemerdekaan yang kita kecapi selama ini? Sejauh mana kita menghargai usaha penat lelah nenek moyang kita untuk mencapai kemerdekaan?

Ulasan lanjut lihat komen di bawah.

Saturday, August 29, 2009

MAJLIS HARGA NEGARA (MHN)

Penubuhan Majlis Harga Negara (MHN)
Penubuhan Majlis Harga Negara (MHN) dilihat sebagai satu lagi kesungguhan kerajaan untuk melindungi kepentingan masyarakat pengguna daripada terus-menerus menjadi mangsa manipulasi harga dan bekalan barangan. Bincangkan

PEMBANGUNAN MODAL INSAN

Pelajar yang dikasihi. Apakah Pembangunan Modal Insan? Sejumlah RM18.4 bilion diperuntukkan kepada Kementerian Pengajian Tinggi di bawah Rancangan Malaysia Kesembilan (RMK-9) berbanding RM13.2 bilion pada Rancangan Malaysia Kelapan (RMK-8).

Peningkatan peruntukan ini menunjukkan komitmen kerajaan Barisan Nasional kepada sektor pendidikan tinggi negara selaras dengan iltizamnya memperkasakan pembangunan modal insan negara ini.

Maklumat lanjut... sila lihat komen di bawah.

RENUNGAN : MENGAPA PELAJAR LELAKI SEMAKIN PUPUS DI UNIVERSITI?

Fenomena penurunan jumlah pelajar lelaki di universiti dibangkitkan lagi.

Statistik kemasukan pelajar ke Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) menunjukkan pelajar perempuan terus mendominasi dengan kemasukan 64.5 peratus bagi sesi pengajian 2008/2009. Kenapa pelajar lelaki semakin pupus di universiti?

Fenomena ini meresahkan banyak pihak termasuk pakar dalam dasar kepimpinan Prof Madya Dr Azahari Ismail yang ditemubual Bernama di Universiti Putra Malaysia (UPM).

MAKLUMAT LANJUT KLIK KOMEN DI BAWAH

MEMPERKASAKAN INDUSTRI PERTANIAN

Memperkasa Industri Pertanian Selepas Merdeka. Bidang pertanian adalah sangat penting kepada negara kita. Bagaimana cara untuk memperkasakan industri pertanian?

SOALAN DAN JAWAPAN : ISU ANTARABANGSA

CONTOH PERSOALAN : 1. Industri pelancongan negara mula mencatatkan pertumbuhan pesat sejak kerajaan memperkenalkan Tahun Melawat Malaysia 1990. Sekali lagi Malaysia akan menjadi tumpuan pelancong pada 1994 kerana kerajaan telah melancarkan TMM 94. Kerajaan menganggarkan seramai tujuh juta pelancong akan melawat Malaysia pada 1994. Hal ini diususkan oleh Y.B. Datuk Sabaruddin Chik melalui Berita Harianpada 8 September 1993 di Kuala Lumpur.Sejauh manakah industri pelancongan ini dapat membawa kebaikan terhadap negara kita ?

Nota : Sila kunjungi blog Kertas 2 : Laras Sastera dan Sains kerana cikgu telah masukkan banyak contoh soalan dan jawapan.

SOALAN RAMALAN 2009

Ramai pelajar bertanyakan tentang soalan ramalan tahun ini. Cikgu cuba fikirkan dan senaraikan apa yang tersirat. Pelajar pun tahu bahawa ramalan bukannya betul-betul atau tepat. Kita hanya merancang dan tuhan yang menentukan.

Kertas 2 : Laras Sastera

RAMALAN 1
Fenomena blog semakin mendapat perhatian sejak akhir-akhir ini di negara kita. Pelbagai jenis blog wujud di alam maya, ada blog yang cenderung kepada kebaikan dan tidak kurang pula yang membawa kepada keburukan. Bincangkan kebaikan dan keburukan kewujudan blog dalam konteks negara kita Malaysia.

RAMALAN 2
Masalah sosial yang paling kritikal dan hangat diperkatakan ialah masalah keganasan rumah tangga. Bincangkan punca-punca berlakunya masalah.

Kertas 2 : Laras Sains

RAMALAN 1
Barah payu dara bagaikan pembunuh nombor satu wanita pada abad ini. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan penyakit berbahaya ini.

RAMALAN 2
Malaysia merupakan antara sebuah negara membangun yang berjaya melaksanakan misi penerokaan angkasa lepas. Pada pendapat anda, apakah kepentingan misi ini kepada negara kita.

SOALAN JOHNSON

Johnson PU1F3 : Cikgu...apakah maksud meritokrasi dalam konsep 1 Malaysia? (Petikan Soalan daripada Ruangan Jom Borak Pasal PA)

Terima kasih kepada Johnson PU1F3.

Jawapan Cikgu

7.6 MERITOKRASI

Meritokrasi merupakan satu hala tuju yang perlu diamalkan dalam negara demokrasi bagi memastikan mereka yang layak dan memenuhi kriteria diberi peluang untuk memacu pembangunan negara.

7.6.1 Dalam keadaan tertentu terdapat pihak yang kurang bernasib baik
atau ketinggalan seperti masyarakat yang tinggal di kawasan pendalaman, estet-estet dan perkampungan baru adalah menjadi tanggungjawab Kerajaan untuk membantu golongan tersebut..

7.6.2 Meritokrasi menekankan persaingan secara terbuka berasaskan kriteria-kriteria yang ditetapkan dan sesiapa yang berjaya memenuhi kriteria-kriteria tersebut berhak dipilih.

7.6.3 Dalam melaksanakan prinsip meritokrasi, pemilihan berasaskan prestasi dan budaya cemerlang akan memaksimumkan potensi Malaysia dalam semua bidang.

7.6.4 Dalam aspek pemerolehan kerajaan, pemilihan syarikat untuk ditawarkan kontrak dibuat melalui tender terbuka dan syarikat yang berjaya hendaklah memenuhi kriteria-kriteria yang ditetapkan.

7.6.5 Dalam pemilihan syarikat, kontraktor, pemberi khidmat, perunding dan sebagainya wajar dilaksanakan melalui persaingan yang menitikberatkan kepada setiap pihak yang bersaing membuktikan potensi yang kecemerlangan masing-masing dan serta memberi tawaran terbaik merangkumi harga, produk, perkhidmatan dan hasil yang dijanjikan.

7.6.6 Prinsip meritokrasi membudayakan masyarakat Malaysia dalam menghadapi cabaran globalisasi/liberalisasi.

Friday, August 28, 2009

NOTA TERKINI

Pelajar yang dikasihi sekalian. Cikgu telah mengemaskini nota Kertas 2 Bahagian E. Panduan untuk menjawab Bahagian E iaitu Jadual dan Graf Bar telah cikgu masukkan ke blog tersebut. Begitu juga di Kertas 2 Laras Sains dan Sastera. Cikgu telah menyenaraikan contoh-contoh soalan esei dari tahun 2005 hingga 2008. Cikgu juga telah memasukkan panduan menjawab Kertas 2 Bahagian C (Pemahaman). Sila klik paduan bahagian-bahagian tersebut.

Thursday, August 27, 2009

KONSEP 1 MALAYSIA

Ramai pelajar menulis kepada cikgu bertanyakan mengenai konsep Satu Malaysia. Rata-rata tidak memahami konsep ini.
Terdapat 8 nilai dalam Satu Malaysia iaitu :
1. Budaya kecemerlangan
2. Ketabahan
3. Rendah hati
4. Penerimaan
5. Kesetiaan
6. Meritokrasi
7. Pendidikan
8. Integriti

Untuk maklumat lanjut, sila klik di link ini . SATU MALAYSIA

Tuesday, August 25, 2009

KERJA RUMAH WAKTU CUTI SEKOLAH

Pelajar-pelajar sekalian. Cikgu ucapkan tahniah kepada beberapa orang pelajar yang mula membuat dan menjawab kerja rumah di dalam blog ini. Semua kerja rumah perlu dijawab di dalam bolg ini kecuali Kerja Rumah 6 iaitu melukis graf. Semua kerja rumah telah cikgu upload kan di sini.

Sunday, August 23, 2009

KERJA RUMAH 1 UNTUK PELAJAR PU2B2 & PU1F3

Pelajar-pelajar sekalian. Anda boleh mula menjawab soalan Kerja Rumah 1 (Kenegaraan) mulai hari ini. Anda perlu klik link Kerja Rumah di Blog List di sebelah.

Perhatian :
Kerja Rumah 2 (Laras Sastera) pada hari Selasa 25 Ogos 2009.

DASAR DALAM NEGARA MALAYSIA

Dasar-dasar Kerajaan
1. Kebanyakan dasar dalam negara dibentuk oleh Kerajaan Persekutuan
2. Ia diperhalus di peringkat kabinet dan boleh dibahaskan di Parlimen
3. Dasar-dasar kerajaan meliputi dasar ekonomi, dasar sosial dan kemasyarakatan serta dasar-dasar pentadbiran
4. Matlamat pembentukan dasar-dasar kerajaan adalah untuk:
a) Membantu kerajaan menyediakan pelan pembangunan negara
b) Menentukan hala tuju kerajaan yang memerintah
c) Memberikan kemudahan kepada rakyat
d) Menghadapi sesuatu masalah negara
5. Dasar kerajaan yang baik akan memberi impak positif kepada rakyat dan sebaliknya pelaksanaan dasar yang lemah boleh mendatangkan kesan yang negatif

Antara dasar-dasar kerajaan adalah:
 • Dasar Ekonomi Baru
 • Dasar Pembangunan Nasional (DPN)
 • Dasar Pertanian Negara
 • Dasar Penswastaan
 • Dasar Perindustrian Berat Negara
 • Dasar Pensyarikatan Malaysia
 • Dasar Automotif Nasional
 • Dasar Sains dan Teknologi Negara
 • Dasar Peningkatan Daya Pengeluaran
 • Dasar Sogososha
 • Dasar Sosial Negara
 • Dasar Pendidikan Kebangsaan
 • Dasar Bioteknologi Negara
 • Dasar Kebudayaan Kebangsaan
 • Dasar Bersih Cekap dan Amanah
 • Dasar ICT Negara
 • Dasar Kependudukan
 • Dasar Pandang Ke Timur
 • Dasar Penerapan Nilai-nilai Islam
 • Dasar Peningkatan Produktiviti dan Kualiti dalam Perkhidmatan Awam
 • Dasar Warga Tua Kebangsaan
 • Wawasan 2020
 • Pelan Induk Perindustrian

DASAR LUAR MALAYSIA ERA TUNKU ABDUL RAHMAN

"Dalam esei ini, akan membincangkan dasar luar Malaysia pada era pentadbiran Tunku Abdul Rahman dari tahun 1950 sehingga tahun 1970. Fokus perbincangan tertumpu kepada pengamalan dasar pro-barat dan anti komunis negara kita pada era itu. Penulis akan cuba untuk mengupas rasional terhadap dasar luar yang memihak itu dan sejauh manakah ia berjaya menyumbang kepada kestabilan negara khususnya sehingga 1970."
Nota Dasar Luar Malaysia Era Tunku Abdul Rahman

DASAR LUAR MALAYSIA

Konsep Dasar Luar
1. Dasar luar ialah polisi yang digunakan oleh sesebuah negara apabila berinteraksi denga negara lain di dunia.
2. Dasar luar Malaysia biasanya ditentukan oleh Perdana Menteri dengan bantuan Jemaah Menteri Kementerian Luar Negeri yang dipertanggungjawabkan mengurus hubungan luar negeri. Peranan itu dilaksanakan oleh Wisma Putra

Faktor-Faktor Mempengaruhi Pembentukan Dasar Luar
1. Kepentingan nasional
2. Faktor geografi yang strategik
3. Faktor sejarah dan budaya
4. Piagam Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu
5. Faktor kepimpinan
6. Dasar berkecuali
7. Agama Islam / Keanggotaan OIC

Masalah-masalah Dalam Hubungan Luar
1. Campur tangan luar
2. Pendekatan berbeza
3. Pendatang asing negara jiran
4. Tiada penyelarasan
5. Tuntutan bertindih
6. Perbezaan kemajuan
7. Tindakan unilateral
8. Ketegangan politik

Tahap-tahap Dasar Luar Malaysia
Tahap 1 : Pimpinan Tunku Abdul Rahman (1957-69)
Tahap 2 : Pimpinan Tun Abdul Razak
Tahap 3 : Pimpinan Tun Hussein Onn
Tahap 4 : Pimpinan Tun Dr Mahathir Mohamad (1981-2003)
Tahap 5 : Pimpinan Dato Seri Abdullah Hj Ahmad Badawi (2003 - 2009)
Tahap 6 : Pimpinan Dato Seri Najib Tun Razak (2009 hingga kini)

Pendirian Malaysia dalam Beberapa Isu Antarabangsa (1957-kini)
1. Keganasan Antarabangsa
2. Masalah Myanmar
3. Masalah Kemboja

Isu-Isu Antarabangsa
1. Isu Alam Sekitar
2. Isu Antartika
3. Isu Aparteid
4. Isu Zon Ekonomi Eksklusif (ZEE)

Hubungan Antarabangsa Malaysia
1. Hubungan Malaysia dengan Pertubuhan Persidangan Negara-negara Islam Sedunia (OIC)
2. Hubungan Serantau Asia Tenggara

Bentuk Kerjasama Dalam ASEAN
1. Kerjasama Politik
2. Zon Aman Bebas dan Berkecuali (ZOPAN)(1971)
3. Zon Bebas Senjata Nuklear (SEANWFZ) (1987)
4. Forum Serantau ASEAN (ARF) (1994)
5. Kerjasama dalam Ekonomi

Malaysia dan Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu (PBB)

Hubungan Malaysia - Komanwel

Malaysia dan Pergerakan Negara-negara Berkecuali (NAM)

Isu-isu Ekonomi Antarabangsa
1. Isu-isu Ekonomi Negara Selatan-Selatan
2. Dialog Utara-Selatan
3. Kumpulan 15 (G15)
4. Dialog Selatan-Selatan
5. Perundingan Ekonomi Asia Timur (EAEC)
6. Sidang Kemuncak Asia Timur (EAS)
7. APEC (Asia Pacific Economic Caucus)

Sila Download
Nota Dasar Luar Negara

Saturday, August 22, 2009

KERJA RUMAH WAKTU CUTI SEKOLAH

Selamat Bercuti kepada semua pelajar cikgu. Sepanjang percutian ini cikgu harap anda semua akan terus belajar. Berikut adalah kerja rumah secara individu yang perlu anda laksanakan. Sila klik di link kerja rumah (MY BLOGS LIST) untuk menjawab soalan yang dikemukakan. Untuk menjawab kerja rumah, anda perlu klik "Jawapan Pelajar" di bawah soalan yang cikgu postkan. Soalan-soalan boleh anda jawab mulai hari Isnin 24 Ogos 2009. Selamat menjawab.

Thursday, August 20, 2009

SELAMAT BERPUASA & SALAM RAMADAN

Cikgu ucapkan Selamat Berpuasa di Bulan Ramadan kepada semua pelajar cikgu yang beragama Islam terutamanya kepada Syamil, Naqiudin, Helmi, Husna, Aznizal, Diana, Ahmad Danial, Rozana dan yang tidak disebut di sini serta kepada guru-guru Pra U yang beragama Islam. Selamat Berpuasa!


SALAM RAMADHAN Al-KAREEM

“ Bulan Rahmat, Bulan Keampunan, Bulan Rezeki, Bulan Beramal “
” Wahai Orang-Orang yang beriman, telah difardhukan kepada kamu berpuasa seperti yang telah diperintahkan kepada umat terdahulu. Mudah-Mudahan kamu bertaqwa”

SELAMAT BERCUTI

Cikgu ucapkan selamat bercuti kepada semua pelajar mulai hari Sabtu 22 Ogos 2009 hingga Isnin 31 Ogos 2009. Namun begitu anda perlu menyiapkan kerja rumah sewaktu cuti. Kerja rumah akan cikgu paparkan pada hari Isnin 24 Ogos 2009. Semua kerja secara individu.

PERANAN SENI DALAM MASYARAKAT

Pada hari Jumaat, 21 Ogos 2009 - Pelajar-pelajar PraU1B1, B2 dan B3 akan mempelajari Peranan Seni dalam Masyarakat. Bidang seni yang akan dibincangkan ialah Seni Sastera, Seni Muzik dan Seni Filem. Berikut adalah beberapa petikan bahan kuliah. Bahan kuliah sepenuhnya boleh didownload dengan klik link yang diberikan di bawah.

"MUZIK sememangnya berpengaruh besar dalam kehidupan. Kehebatan muzik menerusi iramanya yang mesra dan syahdu, dapat menerobos sempadan bangsa, budaya dan bahasa. Malah tidak salah untuk dikatakan muzik sudah lama menjadi medium atau perantara berkesan menyatupadukan masyarakat di seluruh dunia."

"Peranan dan fungsi Filem Negara sejak dua dekad kebelakangan ini tidaklah begitu menonjol, lebih-lebih lagi dengan kemunculan stesen TV dan radio swasta. Apabila Kementerian Penerangan menaungi Filem Negara dan Perbadanan Kemajuan Filem Nasional (Finas), kedua-dua agensi ini pernah dilihat sebagai bergerak agak seiringan. Ketika Finas berperanan sebagai pentadbir segala aktiviti perfileman tanah air, Filem Negara pula menjadi institusi yang mampu menerbitkan filemnya sendiri. "


Kata Sasterawan Negara, Dato’ Shahnon Ahmad, sastera ialah seismograf kehidupan. Apa itu seismograf? Menurut Kamus Dewan, seismograf ialah alat bagi mengukur kekuatan gempa bumi. Jadi, mengapa perkataan seismograf dipilih? Itu makna yang bersifat literal ataupun harafiah. Seismograf dalam erti kata lain ialah kayu ukur ataupun penyukat kepada kehidupan.


Sila download bahan kuliah di sini.

Monday, August 17, 2009

BAHAGIAN E : MERUMUS MEDIA (GRAF BAR)

Pada hari Selasa, 18 Ogos 2009 pelajar PraU2B2 akan mempelajari Bahagian E iaitu merumus media. Pelajar akan belajar cara merumus graf bar. Pada akhir pembelajaran ini, pelajar akan dapat menghuraikan graf kompaun mengikut kaedah yang betul.

TIPS MENJAWAB SOALAN
1. Pelajar hendaklah memahami graf bar yang diberikan sama ada graf bar kompaun atau komponen dll. Sila perhatikan pemboleh ubah yang dituliskan pada tajuk graf bar. Tulis "Graf bar ini menunjukkan... (sila rujuk tajuk sebagai asas). Kemudian pelajar harus menyatakan jumlah keseluruhan dan buat perbandingan antara jumlah keseluruhan mengikut tahun yang dinyatakan. Pelajar harus memberikan nilai mutlak dan peratus.

2. Pelajar seharusnya menyatakan sekurang-kurangnya 4 isi. Perubahan secara mendatar iaitu perubahan mengikut tahun perlulah diterangkan terlebih dahulu. Pelajar perlu menghuraikan perubahan nilai mutlak atau peratusan perubahan. Seterusnya pelajar perlu memberi alasan punca yang menyebabkan perubahan data tersebut. Punca atau sebab tersebut perlulah mengikut kehendak soalan.

3. Pelajar seterusnya menyatakan perbandingan secara menegak iaitu mengikut tahun-tahun yang dipilih. Pelajar boleh pilih pemboleh ubah yang paling tinggi dan juga yang paling rendah. Berikan huraian dan hujah berkaitan nilai mutlak dan peratusan sumbangan daripada jumlah keseluruhan bagi tahun berkenaan.

Perhatian : Sila asingkan perenggan yang melibatkan analisis pengetahuan dengan perenggan analisis data (jika soalan meminta pandangan pelajar)

TIPS CARA MENGINTERPRESTASI DATA
1. Pelajar perlu mengenal pasti setiap pemboleh ubah yang terdapat di dalam graf bar
2. Lihat nilai skala pada paksi menegak graf bar untuk dapatkan data bagi pemboleh ubah.
3. Kenal pasti unit kuantiti pemboleh ubah.
4. Bagi graf bar komponen, nilai sesuatu pemboleh ubah bagi sesuatu tahun dapat ditentukan dengan mengira nilai perbezaan antara dua angka yang membentuk baru pemboleh ubah tersebut.
5. Sila perhatikan sebarang catatan tambahan @ nota kaki. Jika terdapat data anggaran, perkataan anggaran perlu ditulis semasa menghuraikan data berkenaan.

CONTOH RANGKA JAWAPAN
Pendahuluan
Graf bar ini menunjukkan ...... tahun.. hingga tahun... Secara keseluruhannya, jumlah ....

Isi dan huraian
Kesimpulan
Kebanyakan keluaran ......
SELAMAT BELAJAR

Wednesday, August 12, 2009

KENALI SELESEMA BABI

Pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian. Selesema Babi semakin merebak. Mari kita kenali Selesema Babi semoga kita sama-sama dapat menghindarinya.

1. Apakah Selesema Babi?
Selesema Babi adalah penyakit respiratori akut yang berjangkit daripada babi dan disebabkan oleh virus influenza A. Di kalangan babi, virus ini tersebar melalui titisan air dan hubungan secara langsung atau tidak langsung. Ia juga boleh tersebar melalui babi yang asimptomatik (tidak mempunyai sebarang gejala penyakit tetapi membawa virus Selesema Babi)

2. Berapakah subtypes (jenis) Virus Selesema Babi yang wujud?
Virus Selesema Babi sentiasa berubah seperti virus influenza yang lain. Terdapat 4 subtypes utama virus influenza A yang diasingkan daripada haiwan ini iaitu H1N1 (virus yang biasa ditemui pada babi), H1N2, H3N1 dan H3N2. Babi boleh dijangkiti virus AvianInfluenza (Selesema Burung), virus influenza bermusim manusia, serta virus SwineInfluenza (Selesema Babi). Babi boleh dijangkiti lebih daripada satu jenis virus pada satu masa. Ini menyebabkan gen virus tersebut bercampur dan menghasilkan virus influenza yang mengandungi gen daripada pelbagai sumber, dikenali sebagai virus yang bercampur (reassortant). Walaupun virus Selesema Babi pada kebiasaannya adalah spesis yang spesifik dan hanya menjangkiti babi, namun, virus ini boleh menyebabkan penyakit di kalangan manusia. Terbaru, virus influenza yang diasingkan daripada babi telah dikenal pasti sebagai virus H1N1.

3. Di manakah kes jangkitan terhadap manusia pernah terjadi?
Pertubuhan Kesihatan Sedunia telah menerima laporan kes Selesema Babi dari Amerika Syarikat dan Sepanyol.

4. Apakah tanda dan gejala Selesema Babi pada manusia?
Tanda dan gejala Selesema Babi pada manusia adalah serupa dengan gejala selesema manusia termasuk demam, batuk, sakit tekak, sakit-sakit badan, sakit kepala serta badan berasa sejuk dan lesu.Terdapat juga sesetengah kes yang mengalami cirit birit dan muntah.
Video berkaitan Selesema Babi

TERIMA KASIH YDP PIBG STK!

Hari ini, Rabu 12 Ogos 2009, cikgu rasa begitu terharu dan gembira kerana blog cikgu mendapat "followers" terbaru. Followers tersebut ialah En. Ismail bin Yon, Yang DiPertua PIBG STK. Semoga beliau dan juga Persatuan Ibu Bapa dan Guru terus memberi sokongan kepada Blog Pengajian Am STK.

MASIHKAN ANDA INGAT?

Pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian. Masihkah anda ingat dengan ungkapan “Kita tidak mewarisi bumi kita ini daripada nenek moyang kita, tetapi sebaliknya kita hanya meminjamnya daripada anak cucu kita.......”. Ungkapan tersebut telah cikgu terangkan semasa Kuliah pada hari Jumaat 7 Ogos 2009. Anda boleh dapatkan persembahan powerpoint tersebut di blog ini.

Anda pasti ingat bahawa cikgu ada jelaskan bahawa ungkapan tersebut adalah sebahagian terjemahan kata-kata Chief Seattle sebagai bahan rujukan oleh penceramah dan aktivis alam sekitar di seluruh dunia tentang pentingnya menjaga alam sekitar yang menjadi tanggungjawab setiap penduduk dalam sesebuah negara supaya tidak merosakkan alam sekitar ini dengan sewenang-wenangnya dalam apa jua cara untuk mengelakkan kesan buruk kepada generasi yang akan datang.


Saturday, August 8, 2009

KOLOKIUM & PENYELIDIKAN PRA U 1

Pelajar-pelajar Pra U 1 dikehendaki memikirkan dan memilih tajuk untuk penyelidikan. Hasil penyelidikan akan dibentangkan dalam Kolokium Tingkatan 6 pada bulan Oktober 2009. Setiap pelajar akan diberikan seorang guru pembimbing. Seorang guru pembimbing akan membimbing seramai 5 - 7 orang pelajar. Tema penyelidikan akan diberikan dan pelajar akan memilih tajuk berdasarkan tema tersebut.

Thursday, August 6, 2009

JADUAL PERCUBAAN STPM NEGERI JOHOR

Dua minggu lagi kita akan bercuti. Cikgu harap para pelajar dapat mengulangkaji pelajaran kerana apabila anda naik sekolah, anda akan menghadapi Peperiksaan Percubaan Negeri Johor. Berikut adalah jadual peperiksaan percubaan tersebut.

JADUAL PEPERIKSAAN PERCUBAAN STPM NEGERI JOHOR (Sila Download)

SKEMA PEPERIKSAAN PRA PERCUBAAN PENGAJIAN AM

Minggu ini cikgu sibuk menanda Kertas 1 dan Kertas 2. Ramai pelajar inginkan skema jawapan Peperiksaan Pra Percubaan Pengajian Am. Anda boleh dapatkan di sini.