Sunday, August 23, 2009

DASAR LUAR MALAYSIA ERA TUNKU ABDUL RAHMAN

"Dalam esei ini, akan membincangkan dasar luar Malaysia pada era pentadbiran Tunku Abdul Rahman dari tahun 1950 sehingga tahun 1970. Fokus perbincangan tertumpu kepada pengamalan dasar pro-barat dan anti komunis negara kita pada era itu. Penulis akan cuba untuk mengupas rasional terhadap dasar luar yang memihak itu dan sejauh manakah ia berjaya menyumbang kepada kestabilan negara khususnya sehingga 1970."
Nota Dasar Luar Malaysia Era Tunku Abdul Rahman

No comments:

Post a Comment