Tuesday, July 7, 2009

JADUAL - Ciri-ciri Jadual Yang Cemerlang

Pengenalan
Jadual ialah penyusunan semula data dan maklumat statistik secara teratur dan sistematik. Jadual lazimnya terbahagi kepada 2 jenis iaitu jadual mudah dan jadual kompleks. Jadual mudah ini hanya terdiri daripada 3 aspek iaitu perkara, tahun dan jumlah. Jadual kompleks pula terdiri dari pelbagai aspek meliputi perkara, tahun, nilai mutlak, peratus, jumlah dan sebagainya.

No comments:

Post a Comment