Friday, July 3, 2009

PEMBENTANGAN KUMPULAN (POWERPOINT) TUGASAN PERTAMA

Setiap kumpulan diwajibkan membuat pembentangan menggunakan Microsoft Powerpoint. Berikut adalah hasil pembentangan pelajar-pelajar. Tahniah kepada anda semua.

Tema : Jenayah Perang

Kumpulan 1 : Peranan Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu

Kumpulan 2 : Kesan Jenayah Perang - Mengapa peperangan masih terjadi?

Kumpulan 3 : Langkah-Langkah Mengatasi Jenayah Perang

Kumpulan 4 : Kesan Perang kepada Kanak-kanak dan Wanita

No comments:

Post a Comment