Wednesday, July 22, 2009

KERTAS 2 : PENGENALAN

Kertas Pengajian Am 900/2 mengandungi 5 bahagian. Setiap bahagian mempunyai markah berlainan iaitu:

Bahagian A - 25 markah
Bahagian B - 25 markah
Bahagian D - 20 markah
Bahagian D - 15 markah
Bahagian E - 15 markah

No comments:

Post a Comment