Thursday, July 2, 2009

TAHUKAH ANDA?

Tahukah anda bahawa Pengajian Am STPM mengandungi 2 kertas iaitu 900/1 dan 900/2. Biasanya ianya dinamakan kertas 1 dan kertas 2. Kertas 1 merupakan kertas soalan berbentuk objektif sebanyak 60 soalan. Manakala Kertas 2 pula mengandungi 5 bahagian soalan yang perlu dijawab dalam bentuk penulisan.


No comments:

Post a Comment